Cynatine FLX


Cynatine FLX både stödjer produktionen av nya ledpolymerer och bekämpar fria radikaler på flera olika sätt och hjälper kroppens egen ledförsörjnings- och cellbildningsprocesser.


Cynatine FLX har flera intressanta bioaktiva effekter som gynnar slitna leder.
Leder kan bli skadade genom yttre skada, genom autoimmuna sjukdomar eller genom långsam nötning och slitning som sker med åldern.

Vid kraftig inflammation produceras skadliga fria radikaler som skadar polymererna i lederna som är ledens stötdämpare. De skadar också de viktiga ledcellerna som producerar polymererna. Fria radikaler kan minskas genom våra egna antioxidativa försvarssystem men alltför ofta är vårt eget försvar otillräckligt och ledernas funktion försämras successivt.


Sanpharm och samarbetspartners har utvecklat ett keratinprotein som extraheras från ren ull genom en ny och skonsam process. Traditionella extraktionsprocesser sönderdelar och inaktiverar aminosyrorna som utgör proteinet. Den patenterande extraktionsprocessen gör det för första gången möjligt att lämna de naturliga aminosyrestrukturerna i keratinet intakta och därför också fullt tillgängliga för kroppen.


Forskningen visade att Cynatine FLX är en stark antioxidant med effekt på cellaktivitet som stimulerade två, för leder viktiga, antioxidanta försvarsenzymer; superoxiddimutas och glutationberoende peroxidas. Tillsammans med ökningen av de här två enzymerna reducerade också Cynatine FLX halterna av malondialdehyd som är en viktig markör för oxidativ skada.

Cynatine FLX stimulerar kroppens egna antioxidanta försvarsmekanismer.

Forskningen visade också på en ökning av glutationberoende enzymer syftande till den ökning som sågs av glutation, kroppens ”huvud antioxidant”. Cynatine FLXs mångfaldiga antioxidanta aktivitet ger en fördelaktig jämförelse med de enskilda antiinflammatoriska aktiviteterna för glukosamin och kondroitin.

Cynatine FLXs bioaktivitet vid tester på odlade celler visade att det stimulerade cellernas välstånd genom att främja celltillväxt. Det förordar att Cynatine FLX hjälper ledceller att växa, återhämta sig från skada och att producera nya ledpolymerer.

Cynatine FLX är en av naturens rikaste källa av den svavelinnehållande föreningen cystein. Den unika tillverkningsprocessen gör det här cysteinet biotillgängligt till skillnad från andra former av cystein som behandlats med syror eller värme. Det biotillgängliga cysteinet i Cynatine FLX kan användas för att förse kroppen med svavel vilket är nödvändigt för tillverkning av nya ledpolymerer eller så kan det omvandlas till taurin vilket i sig har viktiga antiinflammatoriska egenskaper eller också kan det användas för bildandet av glutation.Forskarna har framlagt en fyrstegsmekanism för Cynatine FLXs verkan för ledens funktion.


1. Cynatine FLX bidrar till att öka cellens funktion och hjälper till att bilda nya ledpolymerer.


2. Cynatine FLX motverkar den skadliga inverkan som inflammation har genom att öka biotillgängligheten av cystein och den antiinflammatoriska molekylen som erhålls från cystein.


3. Cynatine FLX ökar kroppens egna antioxidanta försvar genom att öka halterna av antioxidanta enzymer och glutation.


4. Cynatine FLX motverkar direkt fria radikaler genom sin naturliga antioxidanta aktivitet.

Sanpharm AB Box 5234 - 402 24 Göteborg


E-mail: info@sanpharm.se